Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
E-book
Kupując otrzymujesz:
plik EPUB, plik MOBI
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
33,67  44,90  *
Dostępność: Produkt cyfrowy - dostępny
Wybierz ilość
+ -
Tytuł dostępny również w formatach :

Implementacja strategii zarządzania w przedsiębiorstwie EBOOK

Ujęcie systemowe
Autor: Gracjana Noga
  • Data wydania: 16.04.2021
  • Format pliku: EPUB, MOBI
  • ISBN: 978-83-8175-278-7

Opis książki

MONOGRAFIA NAUKOWA


Współczesne firmy funkcjonują w skomplikowanych i dynamicznie zmieniających się warunkach, co utrudnia zarządzającym nie tylko przygotowanie dobrej strategii, lecz także skuteczne jej wdrożenie. Implementacji strategii towarzyszy duży stopień złożoności, co powoduje, że przedsięwzięcia mające na celu realizację długofalowych celów często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Publikacje o strategii dostępne na rynku wydawniczym nie ułatwiają menedżerom zadania, gdyż najczęściej są one poświęcone cząstkowemu, teoretycznemu lub praktycznemu opisowi wybranych zagadnień wdrażania strategii.

Tę lukę stara się wypełnić niniejsza monografia, która proponuje kompleksowe podejście do złożonego problemu wdrażania strategii. Autorka publikacji prezentuje nie tylko dotychczasowy dorobek teoretyczno-metodyczny w zakresie wdrażania strategii, ale także własny ogląd i ocenę tej problematyki, włącznie z modelem implementacji strategii zarządzania. Książka zawiera konkretne metody, które mogą być przydatne w procesie wdrażania strategii w firmach. Przedstawia także koncepcję doboru metod implementacji strategii przy uwzględnieniu warunków otoczenia i innych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji.

Monografia może stanowić cenny przewodnik dla praktyków zarządzania, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla
i wszystkich tych, którzy w swojej aktywności zawodowej podejmują trud wdrażania strategii. Skorzystają z niej także studenci kierunków biznesowych.


 
Gracjana Noga – doktor nauk o zarządzaniu i jakości, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2018 roku adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zarządzanie strategiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, doskonalenie systemów zarządzania. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji