Książka: „Paradoks euro”
Ocena:
Czy euro jest dobrym rozwiązaniem dla Europy? Czy może należy rozwiązać strefę euro? Książka próbuje odpowiedzieć na te pytania i ciekawie wpisuje się w dyskusję na polu ekonomicznym i politycznym. Autorzy swoimi argumentami mogą zainspirować zarówno zwolenników utrzymania funkcjonowania strefy euro bez zmian, jak i optujących za głębszą reformą czy wręcz rozpadem wspólnego obszaru walutowego.

Opinia niepotwierdzona zakupem.

Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK
Książka: „Paradoks euro”
Ocena:
Intelektualna precyzja, kartezjańska jasność wywodu, brak uprzedzeń ideologicznych. W dzisiejszym coraz bardziej oszalałym czasie mało kto pisze o głębokich przyczynach kryzysu Europy tak, jak Kawalec i Pytlarczyk.

Opinia niepotwierdzona zakupem.

Jan Rokita, publicysta i komentator polityczny, były poseł na Sejm RP, minister - szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej
Książka: „Paradoks euro”
Ocena:
Paradoks euro powinien stać się obowiązkową lekturą dla każdego, kto podejmuje się dyskusji na temat strefy euro lub generalnie wspólnych obszarów walutowych. Książka przywraca analizie logikę ekonomiczną, ponieważ euro, jako pieniądz, jest kategorią ekonomiczną, a nie ideologiczną. Choć autorzy identyfikują euro jako źródło obecnego kryzysu Wspólnoty Europejskiej, to jednocześnie są powodowani troską o dalsze jej zachowanie oraz poszukują drogi przywrócenia konkurencyjności gospodarek, które ją tworzą a jest

Opinia niepotwierdzona zakupem.

dr Henryk Siodmok, ekonomista, prezes zarządu Grupy Atlas
Książka: „Paradoks euro”
Ocena:
Paradoks euro nie tylko diagnozuje skalę kryzysu, z jakim zmagają się liczne kraje UE. Książka pokazuje także, jak trudne może być wyjście z niego w ramach strefy euro, i przedstawia śmiałe rozwiązanie. Z niektórymi tezami książki można się nie zgadzać, ale jeśli ktoś argumentów w niej przytoczonych niezna, nie powinien w ogóle przystępować do dyskusji o przyszłości strefy euro i o miejscu w niej Polski.

Opinia niepotwierdzona zakupem.

dr Mateusz Szczurek, były minister finansów, były główny ekonomista grupy ING na region Europy Środkowej i Wschodniej
Książka: „Paradoks euro”
Ocena:
Trzeba jak najszybciej dokonać kontrolowanego rozwiązania strefy euro! Nie, to nie jest głos z francuskiego Frontu Narodowego ani Alternatywy dla Niemiec. Tylko pomysł ekonomistów Stefana Kawalca (kiedyś prawej ręki Leszka Balcerowicza) oraz Ernesta Pytlarczyka. Kto nie boi się herezji, niech sprawdzi, o co im idzie.

Opinia niepotwierdzona zakupem.

Rafał Woś, publicysta POLITYKI, autor "Dziecięcej choroby liberalizmu"