Volha Liauchuk - magister filologii, doktorantka Wydziału Polonistyka UW, tłumacz, autorka materiałów dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego, lektorka w szkole "Słowianka