Stanisław Jędrzejewski

Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski – autor książek i wielu artykułów oraz raportów badawczych dotyczących socjologii mediów, badań nad komunikacją masową oraz radiem, m.in. książki Radio publiczne w Europie. Program – Finansowanie – Technologia – Audytorium (Poltext, 2015). Ukończył studia w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studia MBA w Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1989–1990 współprzewodniczył Komisji ds. Reformy Polskiego Radia i Telewizji, a w latach 2008–2009 uczestniczył w pracach zespołu ekspertów przygotowującego ustawę o nadawcach publicznych. W latach 2003–2005 był dyrektorem Programu I Polskiego Radia, a w 2005 roku – członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W latach 2011–2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2009–2011 pracował w Communication and Society Research Centre University of Minho w Bradz (Portugalia); w latach 1995–2007 był wiceprzewodniczącym i członkiem Komisji Radiowej EBU (European Broadcasting Union) w Genewie. Członek rad redakcyjnych periodyków „Radio Journal. International Studies in Broadcast and Audio Media”, „Central European Journal of Communication” i “Nowe Media”.