prof. Konstanty A. Wojtaszczyk jest wieloletnim przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym